Onkologická onemocnění: Vyhnout se biopsii prostaty

Karcinom prostaty patří k nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí, zejména u mužů ve věku nad 50 let.

Biopsie prostaty je invazivní zákrok, při kterém se odebírá vzorek tkáně prostaty k histologickému rozboru. Ten spočívá v důkladném prozkoumání tkáně pod mikroskopem, přičemž se hledají abnormální buňky. Dává jasnou odpověď, zda se jedná o onemocnění zhoubné či nezhoubné. K posouzení typu onemocnění a jeho rizik je však nutné vhodně využít všech dostupných diagnostickým metod. Některé z nich mohou pomoci vyloučit zbytečné zatížení pacienta biopsií.

Co čeká muže při vyšetření prostaty

Mezi zásadní vyšetření prostaty patří mechanické vyšetření pohmatem a sonografi cké vyšetření. Další vyšetřovací metodou je stanovení určitých markerů v krvi pacienta. Během tohoto vyšetření se měří množství prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Laboratoř stanovuje hladinu celkového PSA – jak vázaného, tak volného. Existuje zde určitá hranice poměru, nad níž je přítomnost karcinomu prostaty velmi nepravděpodobná a pacient může být ušetřen biopsie.

Ještě přesnější vyšetření krve

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc. z FN Plzeň na základě několikaletého sledování pacientů doporučuje ještě stanovení koncentrace tzv. pro-PSA, což je část volného PSA vyskytující se v rakovinných tkáních prostaty, která je rovněž v malém množství uvolňována do krevního oběhu. Znalost hladiny pro-PSA spolu se znalostí koncentrací volného a vázaného PSA může významně přispět k přesnějšímu posouzení rizika výskytu karcinomu, a byl-li už karcinom zjištěn, k prognóze vývoje choroby, agresivity nádoru, posouzení účinnosti léčby, a dokonce i k úvaze, zda vůbec léčbu zahájit. Zejména v případech pacientů, u nichž by karcinom prostaty zjištěn ve vysokém věku, totiž léčba zbytečně zatíží pacienta, aniž by vedla k prodloužení délky jeho života.

Je nutné zdůraznit, že rozhodující je vždy posouzení konkrétní situace lékařem, který má kromě stanovení koncentrací uvedených markerů k dispozici rovněž údaje z vyšetření pacienta a ze sonografi ckého vyšetření. Nicméně právě komplex těchto vyšetření může pomoci pacientovi vyhnout se zatěžující biopsii prostaty. Více o onemocnění prostaty na ww.laboratornitesty.cz.


PUBLIKOVÁNO:

http://zena-in.cz/clanek/muze-se-vas-muz-vyhnout-biopsii-prostaty
http://zeny.iprima.cz/zdravi/hlidejte-si-sveho-muze-muzete-mu-zachranit-zivot

Reklamní agentura Contimex

Charakteristika časopisu

Občasník CZEDMA je magazínem České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Cílem magazínu je přinést souhrn zajímavých populárně naučných článků, které byly publikované v tištěných a elektronických médiích, a zajistit jejich distribuci k co největšímu okruhu čtenářů, kteří si je budou moct prohlédnout kdykoli nejen v tištěné formě, ale i ve svých počítačích a dalších mobilních zařízeních. Magazín CZEDMA chce svojí trochou přispět k popularizaci a propagaci Laboratorní diagnostiky a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti.

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Chcete inzerovat?

Podívejte se na mediakit a napište nám!

napsat vzkaz

Oficiální magazín CZEDMA.