Zdravotní gramotnost národa: LabTestsOnline.cz

LabTestsOnline.cz – webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních, o testech pomocí diagnostiky in vitro.

Je směřovaný zejména na pacienta, na laického uživatele, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Zdravotnickým pracovníkům může sloužit pro rychlou, aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. Přináší ucelené informace o laboratorní diagnostice, o jednotlivých analytech, jejich interpretaci, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale významnou měrou i při preventivních prohlídkách a screeningových programech.

Česká verze je součástí světového projektu, založeného AACC (Americká společnost klinické chemie) a působícího již v 16 zemích. Všechny informace na webu jsou odborně garantovány partnerem projektu - Českou společností klinické biochemie, odbornou lékařskou společností LS JEP. Tyto informace naleznete na www.laboratornitesty.cz a jejich důvěryhodnost je potvrzena certifi kátem mezinárodní společnosti Health On the Net Foundation. Veškeré překlady jsou adaptovány na podmínky a zákonitosti České republiky.

Co LabTestsOnline.cz nabízí lékařům?

Slouží jako rychlá orientace v nových neznámých testech. Laboratorní medicína se vyvíjí velmi rychle a objevuje se mnoho nových poznatků, takže pro běžného lékaře je občas obtížné při své praxi sledovat všechny novinky. Může se stát, že za ním přijde pacient, že má z klinického pracoviště provedený určitý nový typ testu a lékař se díky portálu velmi rychle dozví, o jaký test jde a co bylo důvodem jeho provedení. Web tak může lékaři posloužit i jako taková „první pomoc“.

Co se z LabTestsOnline.cz dozví pacient?

Pacientům poskytuje základní informace o nemocech a o testech, které slouží k jejich odhalování nebo k monitorování léčby. Podle návštěvnosti webu v jednotlivých zemích je vidět, že zejména v USA je o takové informace zájem. Velká část populace nemá ani zdaleka všechny náklady na zdravotní péči pokryty z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pacienti, kteří jsou zvyklí si testy hradit sami, samozřejmě chtějí vědět, za co vlastně platí a k čemu je jim to užitečné.

Co portál přináší v oblasti preventivních screeningových programů?

Především je zde velmi pečlivě vysvětleno, k čemu screeningové programy slouží. Všeobecně se ví, jak je důležité včasné zjištění onemocnění a případné zahájení vhodné léčby, ale výsledky screeningových testů mají pro pacienta ještě další význam a tím je podnět ke změně: zdánlivě zdraví jedinci mohou získat prostřednictvím screeningu informaci, jak lépe chránit své zdraví například při zvýšené hladině cholesterolu, nebo výskytu prekancerózního polypu v tlustém střevě. Výsledky testů lidem často pomáhají snižovat riziko a pravděpodobnost, že danou chorobou onemocní. Proto může být portál Laboratornitesty.cz významným pomocníkem lékaře i při vysvětlování významu screeningu pacientům.

Obsah preventivních screeningů je přizpůsoben českým podmínkám financování lékařské péče, takže zde uživatel najde podrobný seznam, jaké screeningové programy hradí zdravotní pojišťovny, ale navíc jsou zde i informace o diskutovaných a pojišťovnou dosud nehrazených možnostech, které se již v zahraničí využívají. Uveďme dva příklady: těhotenská hypotyreóza, jejíž včasné odhalení má velký význam pro zdravý vývoj plodu a u nás zatím není zahrnuta do hrazeného screeningu.

Druhý screeningový program se týká prevence proti rakovině děložního čípku. U nás pojišťovna hradí primární screening prostřednictvím cytologického PAP stěru. Tento test byl objeven v roce 1927 a určitě od té doby zachránil mnoho ženských životů. Nicméně se podle nejnovějších zahraničních studií ukazuje, že byl již překonán a v mnoha zemích světa je nahrazován přímým testováním přítomnosti HPV, které stanovuje nejvíce nebezpečné genotypy HPV přímo v primárním screeningu.

Autor: Lubomír Stříž, Lenka Nováková

Reklamní agentura Contimex

Charakteristika časopisu

Občasník CZEDMA je magazínem České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Cílem magazínu je přinést souhrn zajímavých populárně naučných článků, které byly publikované v tištěných a elektronických médiích, a zajistit jejich distribuci k co největšímu okruhu čtenářů, kteří si je budou moct prohlédnout kdykoli nejen v tištěné formě, ale i ve svých počítačích a dalších mobilních zařízeních. Magazín CZEDMA chce svojí trochou přispět k popularizaci a propagaci Laboratorní diagnostiky a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti.

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Chcete inzerovat?

Podívejte se na mediakit a napište nám!

napsat vzkaz

Oficiální magazín CZEDMA.