Zdravotní gramotnost národa: Shrnutí akčního plánu Ministerstva zdravotnictví č. 12 – Zdraví 2020

Akční plán rozvoje zdravotní gramotnosti je nástrojem realizace programu Zdraví 2020 v České republice a východiskem Národního plánu rozvoje zdravotní gramotnosti.

Zdravotní gramotnost je jedním z významných faktorů ovlivňujících jak úroveň a rozložení zdravotního stavu obyvatel, tak i účinnost, hospodárnost a kvalitu péče o zdraví a výsledky i dopad činnosti zdravotnictví. Zdravotní gramotnost je nepostradatelným nástrojem i charakteristikou zdravé demokratické společnosti.

Zdravotní gramotnost je jednak vlastností jednotlivců a jednak schopností systému péče o zdraví jednat vstřícně vůči všem občanům, a zejména pacientům. Investice do zdravotní gramotnosti jsou zdravé investice. Struktura a návaznost hlavních komponent akčního plánu rozvoje zdravotní gramotnosti je schematicky znázorněna v příloze 1. Relevantními, mezinárodně srovnatelnými ukazateli bylo doloženo, že zdravotní gramotnost v České republice je nízká (příloha 2). Varovným příznakem je malý zájem o zdraví (zejména u mládeže) a nedostačující osobní odpovědnost za své vlastní zdraví.

Je nezbytné v návaznosti na zahraniční i domácí zkušenosti a na základě poznání stávající situace zlepšit zdravotní gramotnost v České republice v celku i ve vymezených cílových skupinách a doložit její zvýšení v měřitelných jednotkách. Rovněž je žádoucí připravit dlouhodobě a cílově orientovaný Národní plán rozvoje zdravotní gramotnosti.

Cenným základem akčního plánu je program Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 (1), Zpráva o zdraví obyvatel České republiky (2) a Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (3).

Hlavním podkladovým materiálem je publikace WHO: Health Literacy – Solid Facts (4) a Comparative Report on Health Literacy in Eight EU Member States (5). Zhodnocení dosavadní úrovně zdravotní gramotnosti v České republice (příloha 2) a studium efektivních metod zlepšování zdravotní gramotnosti vedlo k vymezení šesti základních oblastí, které se staly motivem pro přípravu jak dílčích projektů, tak i souhrnného akčního plánu zdravotní gramotnosti:

a) Strategie soustavného rozvoje zdravotní
gramotnosti

(příprava strategického
dokumentu Národního plánu rozvoje zdravotní
gramotnosti).

b) Informace

(kvalita a dostupnost, portál
zdravotní gramotnosti).

c) Výchova a vzdělávání

(školy, školská
zařízení, celoživotní vzdělávání, pedagogičtí
pracovníci).

d) Výzkum a hodnocení

(mezinárodně
srovnatelná metodika, HIA, EIA, SIA).

e) Média

(věrohodnost a kvalita informací,
vzdělávání novinářů).

f) Komunitní projekty

(např. Zdravé město, Škola podporující zdraví, Podnik podporující zdraví, Nemocnice podporující zdraví, příklady
dobré praxe).

Neocenitelným přínosem pro přípravu akčního plánu byla poradenská pomoc a konzultační návštěva prof. Jűrgena Pelikana, experta WHO pro zdravotní gramotnost, za jehož účasti proběhla na MZ ČR vědecká konference. Pro jednotlivé oblasti byly navrženy konkrétní rozvojové projekty umožňující reagovat na stávající nedostatky. Jsou uvedeny v dalším textu i v logickém rámci akčního plánu (příloha 3). Více se dozvíte z rozsáhlého PDF, které detailně mapuje celý „Akční plán č. 12“.

Celé znění akčního plánu si můžete prostudovat ZDE.


PUBLIKOVÁNO:

magazín Klinika/Genetika

 

Reklamní agentura Contimex

Charakteristika časopisu

Občasník CZEDMA je magazínem České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Cílem magazínu je přinést souhrn zajímavých populárně naučných článků, které byly publikované v tištěných a elektronických médiích, a zajistit jejich distribuci k co největšímu okruhu čtenářů, kteří si je budou moct prohlédnout kdykoli nejen v tištěné formě, ale i ve svých počítačích a dalších mobilních zařízeních. Magazín CZEDMA chce svojí trochou přispět k popularizaci a propagaci Laboratorní diagnostiky a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti.

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Chcete inzerovat?

Podívejte se na mediakit a napište nám!

napsat vzkaz

Oficiální magazín CZEDMA.